ಶಿರಾ

ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಮೂನೆ 57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಮತ

ಶಿರಾ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ 94ಎ ಪ್ರಕರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಮೂನೆ 57 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 2022ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಮತ.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Back to top button
Disclaimer: WebOnline.in is not responsible for any news or content. We are only developers for this client And any type of content posted here belong's to site's owner/editor, not WebOnline.in Company

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker