ಜಿಲ್ಲೆತುಮಕೂರು
Trending

ಶೇಂಗಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುರಳಿ ಪೂಚೆ/ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ; ರಂಗನಾಥ್

ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೨೬೩೦ ಹೇಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂ, ಹೂಡು ಇಳಿಯುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸುರಳಿ ಪೂಚೆ/ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾದೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಈ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ೩೬ ಎಸ್.ಎಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ೧.೫-೨.೦ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ, ಕ್ಲೋರೋಪೈರೊಫಾಸ್ ೨.೦೦ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ, ಪಾಸಲೋನ್ ೩೫ ಇ.ಸಿ. ೨.೦ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಶೇಂಗ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Back to top button
Disclaimer: WebOnline.in is not responsible for any news or content. We are only developers for this client And any type of content posted here belong's to site's owner/editor, not WebOnline.in Company

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker